Programma en Projecten

Programma 

Het houderschap van maatschappelijke uitdagingen is niet altijd evident. De kloof tussen de ‘overheid’ en burgers laat zich niet dichten met systeemoplossingen alleen. Het systeem is onderdeel van het probleem. Perikles zoekt de oplossing in de leefwerelden van burgers.

Perikles brengt vrije denkers en creatieve breinen rondom een maatschappelijk vraagstuk bijeen. Zij is fervent pleitbezorger van democratie van onderop.

Perikles maakt reuring en beweegt naar een vrij derde Domein tussen de overheid en de markt in. Zij is ideeënfabriek en projecten-generator en fungeert als brug tussen de systeemwereld en individuele leefwerelden.

Perikles kijkt er net even anders tegenaan en zoekt verbinding met gelijkgestemden. Met mensen die net als Perikles van mening zijn dat het democratischer en socialer kan in onze samenleving.

Perikles faciliteert. Zij vertaalt alternatieven voor huidige systeemoplossingen naar plannen die haalbaar, schaalbaar en uitvoerbaar zijn. Zij zoekt naar alternatieve financieringsbronnen die aansluiten bij de uitgangspunten van een nieuw Sociale Domein. Dat betekent concreet; starten met een democratisch gefundeerde probleemdefinitie, input ophalen bij kundige burgers en ervaringsdeskundigen, en verbinden van leefwerelden met de systeemwereld.

Projecten

De uit de Tafels voortkomende oplossingen en ideeën zet Perikles om in haalbare, schaalbare en uitvoerbare projecten voor sociaal ondernemers. Perikles zoekt ondernemende burgers, zoals studenten, zzp’ers en burgerteams en linkt hen aan financiers en bestaande ondernemers. Op die manier ontstaan er kansen om het programma om te zetten in ‘maatschappelijk relevante ondernemingen’.

Binnen de missie naar Democratie 2.0 dient het Perikles Programma als instrument voor verandering door en met burgers in de vorm van Perikles Projecten. Perikles werkt samen met Social Impact Factory, Hogescholen en specifieke opleidingen.

Deel deze Perikles pagina:

     

     

    De Perikles Stichting