Portee

Ideeënfabriek van bestuurders, ondernemers en burgers voor nieuw beleid en nieuw ondernemen in het sociaal-maatschappelijke domein.

De Periklesstichting is ideeënfabriek van burgers, bestuurders en ondernemers. De Periklesstichting brengt burgers, bestuurders en ondernemers bijeen en faciliteert ze om met hun ‘productie’ aan ideeën, oplossingen, plannen en scenario’s invloed uit te oefenen op toekomstig beleid of ondernemen in het sociaal-maatschappelijk domein.

Enerzijds hebben burgers ideeën om uitdagingen in het sociaal-economisch domein aan te pakken. Maar veel burgers opereren los van de beleidsbeslissers in Brussel, Den Haag of de gemeenten, waardoor hun probleemoplossend vermogen te weinig wordt ingezet voor toekomstig beleid of ondernemen. En dat is jammer.

Anderzijds hebben veel bestuurders gebrek aan bewegingsvrijheid, binnen het kader van hun institutionele rol; terwijl ook zij vaak behoefte hebben aan frisse ideeën of oplossingen.

Sociaal-economisch domein als kapstokbegrip

Wij bouwen aan creatieve en integrale scenario’s die een verbinding creëren tussen:

 1. maatschappelijk relevant ondernemerschap
 2. arbeid en arbeidsmarkt
 3. welzijn, volksgezondheid en zorg
 4. inkomen en pensioenen
 5. informatie- en kennismaatschappij
 6. burgerschap en participatie
 7. duurzaamheid en innovatie
 8. toekomstbestendige economie
 9. leven en wonen
 10. creativiteit en vitaliteit

De Periklesfabriek: van idee naar oplossing

Net als elke fabriek kent onze ideeënfabriek drie afdelingen:

 1. ontwerpafdeling: via thematafels brengen we denkers (burgers, wetenschappers, ondernemers en unusual suspects) samen, om onder leiding van een tafelvoorzitter, oplossingsrichtingen voor uitdagingen binnen de bovenstaande 10 deelthema’s uit te denken
 2. productieafdeling: via werkbanken of aannemers (personen of instellingen) werken we de oplossingen van de thematafels uit tot plannen, projecten of scenario’s; de uitwerkingsvorm wordt bepaald door het oorspronkelijke idee
 3. verkoopafdeling: via Agora (ideeënmarkten) verkopen we de plannen, projecten en scenario’s aan relevante bedrijven, organisaties of overheden, die er ook zelf belang bij hebben

De inhoud wordt geleverd door ons netwerk van professionals, politici, bestuurders, wetenschappers, ondernemers en burgers en de aangesloten denktanks.

Aanbod

De stichting biedt geïnteresseerde burgers en denktanks de ”adoptie” (thematafelvoorzitterschap) van een of meerdere thema’s aan. Hierdoor kunnen zij hun kennis, (praktijk)ervaring, ideeën en wensen via het Periklesnetwerk, uitgewerkt inbrengen bij beleidsbeslissende gremia.

Geïnteresseerd? Meer informatie? info@periklesstichting.nl

Periklesstichting

Missie

De Periklesstichting ziet zich als ondersteunende organisatie om het creatieve- en probleemoplossend vermogen van burgers (ondernemers, wetenschappers, professionals en kunstenaars inclusief) via een programma samen te brengen met politici en bestuurders die hiervoor open staan, om samen de toekomst van ons sociaaleconomische domein vorm te geven.

Doelstelling

De Periklesstichting heeft de volgende doelstellingen:

Perikles

Perikles (Cholargos, 495 v.Chr. – Athene, 429 v.Chr.) was een politicus uit het klassieke Athene, die het bestaande democratische staatsbestel vitaliseerde, door daggelden in te voeren. Hierdoor konden arme burgers en boeren van Athene daadwerkelijk tijd vrijmaken om naar de volksvergaderingen te komen.

Op basis van onder andere deze aanpassingen wordt Perikles een democraat genoemd.

Meevolutie

[…] Betrokkenheid van burgers kan van onderop worden ontwikkeld.

[…] Juist in tijden van crises moeten nieuwe mogelijkheden van onderop een kans krijgen. Vernieuwingen komen altijd uit de marge

[…] Nieuwe mogelijkheden dienen zich ook aan […] in de sociale zekerheid […]. Zij representeren een andere werkelijkheid en doorbreken ingesleten patronen. Zij zijn vaak beter én toch goedkoper. Het nieuwe kabinet zal zich de mogelijk­heden moeten verschaffen om deze vernieuwingen een kans te geven […].

H.D. Tjeenk Willink in de bijlage van zijn informatieronde, zomer 2010
Deel deze Perikles pagina:

   

   

  De Perikles Stichting