Eenvoud in complexiteit

Eenvoud in complexiteit

Perikles is een maatschappelijke beweging, een proces. Zij streeft naar opnieuw uitvinden van Democratie 2.0 met bijdragen van veelzijdige, neurodiverse, kennisdragende en deskundige unieke individuen waaruit onze maatschappij bestaat.

Perikles werkt in een vrije denk- en handelingsruimte voor burgers, professionals en bestuurders, die Democratie 2.0 vorm geeft. De maatschappij mag Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous (VUCA) lijken. De Nederlandse bevolking heeft met haar gevarieerde en uiteenlopende narratieven meer dan voldoende neurodiversiteit en kennis in huis om inhoudelijk en substantieel bij te dragen aan vraagstukken en oplossingen. Deze burgers worden helaas te weinig bevraagd en nog nauwelijks betrokken op de probleemdefinitie en de oplossingen.

Om haar doel, uitbouwen van het Derde Domein tussen overheid en markt in, te bereiken, inventariseert Perikles ‘the wisdom of the crowd’. Zij organiseert bijeenkomsten waarbij burgers zelf de probleemdefinitie scherp stellen. En noemt dat (Droomtafels).

Aan de hand van de probleemdefinitie volgt een tweede bijeenkomst, de Thematafel, waarbij Perikles de burgers aanmoedigt oplossingen te vinden die beter passen bij de leefwerelden van burgers.

De filosoof Perikles (Cholargos, 495 voor Chr. – Athene, 429 voor Chr.) was een politicus uit het klassieke Athene. Hij blies het toenmalige democratische staatsbestel nieuw leven in, door daggelden in te voeren. Vanwege dit daggeld konden arme burgers en boeren in Athene daadwerkelijk tijd vrijmaken van hun werk en volksvergaderingen bezoeken en inhoudelijk bijdragen aan volksraadplegingen.

Op dit oude principe valt Perikles terug. Zij biedt Tegensprekers en Dwarsdenkers een podium om andere invalshoeken en alternatieve denkwijzen te ventileren. Ook als gastschrijver op het Perikles weblog.

Deel deze Perikles pagina:

     

    « Vorige pagina

    De Perikles Stichting