Elementen

Een activiteitenoverzicht.

De Periklesstichting ziet zich als consulaat voor burgers in de wereld van beleid en beleidsvorming, zowel in de publieke sector als in de private sector.

In beide werelden streeft de stichting naar het faciliteren van een democratische ‘meevolutie’ bij de totstandkoming van toekomstig beleid en projecten.

Programma

(Próksenos-programma)

De Periklesstichting faciliteert de totstandkoming van breder gedragen, meer integraal beleid, door het aanbieden van kortlopende programma’s van 3 stappen.

Een programma per thema. Meerdere themaprogramma’s tegelijk. Programma cycli achtereen.

Een themaprogramma bestaat uit:

Een thematafel

Burgers kunnen aangeven een thematafel voor te willen zitten. Zij brengen de ‘vraagstelling’ en hun netwerk in.

De Periklesstichting bekijkt of het onderwerp past in een van de thema’s van aandacht van de stichting.

De teamleden bestaan uit een voorzitter, wetenschapper, strateeg, ondernemers, burgers en unusual suspects.

Het doel is het formuleren van creatieve en integrale oplossingsrichtingen (concepten, ideeen, beleidsvoorstellen)

Een werkbank

De Periklesstichting zorgt er samen met de voorzitter en leden van de thematafel voor dat de uitkomsten nader worden uitgewerkt in werkbanken; een trekker van een oplossing.

Dit kan een persoon, groep of organisatie zijn, afhankelijk van de oplossing

Een Agora

Elk jaar organiseert de Periklesstichting een Agora, waarbij gasten worden uitgenodigd voor wie de oplossingen en uitwerkingen van respectievelijk de thematafels en werkbanken relevant zijn. Het gaat hier om personen en representanten van organisaties, die belang hebben bij de verdere uitwerking en implementatie van de ideeën.

De gasten dragen bij in de kosten van het project, en verkrijgen hiermee toegang tot de projecten, bedrijfsplannen, scenario’s of wet- of regelgeving.

Producten

(Graphe Paranomon)

De Periklesstichting streeft ook op het terrein van beleidsvoornemens en projecten, naar een meer democratische weging van de effecten en resultaten van de vele beleidsvoorstellen en projecten die in Nederland tot stand komen.

Het gaat hierbij zowel om publieke-, private- en publiek-private beleidsvoornemens- en projecten.

Beleidsweging

(App)

De beleidsweging heeft tot doel om beleid tijd- en kosteneffectief te laten wegen door de betrokken burgers. Het gaat hierbij om een meer positieve- en meer oplossingsgerichte variant van de traditionele ‘voorlichtingsavonden’.

De beleidsweging is een App om burgers inspraak, en toelichting/verbeterruimte te geven m.b.t. beleidsvoornemens lokale overheid of directies

Beleidsklankbord

Als extra service kan de Periklesstichting een overheid of bedrijf verder helpen, door de uitkomsten van de App toe te lichten en uit te werken tot aanvullingen en alternatieven die een voorstel kunnen versterken.

Projectenweging

De Projectenweging heeft tot doel om enerzijds directbetrokkenen een stem te geven bij een eerste weging op effecten en succes van diverse projecten. En hierdoor een kennisbank op te bouwen, waar overheden, organisaties en bedrijven voordeel mee kunnen halen, door ‘hergebruik van projecten’ mogelijk te maken.

Anderzijds ondersteunt een dergelijke kennisbank het discours in het sociaal domein, dat nu nog te weinig gebaseerd is op hardere cijfers en bewijzen.

Projectenparlement

Als extra service kan een opdrachtgever de Periklesstichting verzoeken om projecten in ‘het zonnetje’ te zetten, die erg succesvol bleken bij een bepaald probleem of vraagstuk.

Ondersteuning vanuit de Periklesstichting

Bestuur

Het bestuur zorgt voor stabiliteit, en continuïteit van de diverse activiteiten. Het ondersteunt de activiteiten met persoonlijke inzet en aandacht vanuit het eigen netwerk

Kennisteam

Het kennisteam van de stichting levert de kennis voor de thematafels en werkbanken van het programma, en ondersteunt de weging van de projecten.

Serviceteam

Het serviceteam van de Periklesstichting regelt de praktische- en facilitaire taken, die vaak bepalend zijn voor continuïteit en succes.

PRC team

Het PR en Communicatieteam regelt niet alleen de communicatie vanuit de stichting, maar kan de thematafels ook bijstaan bij gewenste communicatie vormen, zoals interview, columns en rapporten.

Boulé

(Raad van 500)

De Periklesstichting heeft een netwerk van wetenschappers en strategen die bereid zijn om de resultaten respectievelijk te wegen op kwaliteit en onderbouwing en vooruit te helpen bij de introductie in de beleidsbepalende gremia.


 

 

 

 

Deel deze Perikles pagina:

     

    « Vorige pagina

    De Perikles Stichting