Erkenning van de leefwereld

Erkenning van de burger leefwereld

De burger is er niet voor de overheid. De overheid is er voor de burger. De overheid is er niet om de markt te faciliteren, maar om de sociale rechtsstaat te bewaken en mensenrechten te beschermen.

De overheid is er om van macro-, via meso- tot op micro-niveau te zorgen dat burgers zich erkend en van belang weten en voelen in een maatschappij.

Perikles ontwaart steeds verder schuivende politiek. Waarbij vooral het macro-niveau wordt uitgelicht en beïnvloed. En waarbij op micro-niveau slechts kleine reparaties worden ingeregeld indien individuele burgers ‘last’ hebben van macro- en meso-besluiten.

Een veelgehoorde klacht van burgers is dat er geen loket is om te reclameren, indien hun leefwereld ingrijpend wijzigt als gevolg van beleid. Dat er niemand ter verantwoording geroepen kan worden.

Dergelijke klachten betreffen niet louter individuen die als expliciete uitzondering op de regel of als collateral damage sociaal-maatschappelijke worden geaccepteerd. Het is een algeheel burgerlijk gevoelen dat het niet meer om hen draait, maar om de economie.

Perikles gaat uit van de leefwereld van burgers, van hun kennisdragende bijdragen en van hun oplossingen. Perikles stelt zich op het standpunt dat een belangrijke taak van de overheid is creatieve en innoverende burgers een podium te bieden dat verder reikt dan bedenken van een verdienmodel.

Perikles is van mening dat creativiteit en innovatie in het Sociaal domein, op basis van ‘zachte’ waarden kan binnen het beschikbare budget. En dat burgers daarvoor oplossingen hebben.

De burger is er als werknemer en consument ook niet voor de ondernemer. De burger is per definitie zelf ondernemend, weerbaar, leerbaar, veerkrachtig en kennisdragend. Door waarde toe te kennen aan de verander- en oplossingskracht van burgers wordt de ‘economie’ vergroot en krijgt deze meer innovatiekracht.

Deel deze Perikles pagina:

     

    « Vorige pagina

    De Perikles Stichting