Kennisbank en ProjectenBalie

Kennisbank en ProjectenBalie

De Periklesstichting verschuift het discours in het sociaal domein van politieke meningen en op ideologie gebaseerde mens- en wereldbeelden, naar een praktische, redelijke en eerlijke, op feiten gebaseerde oplossingsrichting.

De Periklesstichting streeft naar oplossingen en nieuwe ideeën op basis cijfers, aantallen, ongewenste neveneffecten van beleid, tegenstrijdige regels en de persoonlijke ervaringen van deelnemers met wetten en regels. Zij passeert aannamen en opvattingen en moedigt deelnemers aan het maatschappelijk probleem als zodanig bij de kop te pakken.

Vandaar dat tijdens bijeenkomsten gewerkt wordt langs de ‘Chatham House Rules’.

Een belangrijk uitgangspunt bij de Tafels is: ‘Een politieke visie alleen is onvoldoende om een sociaal-maatschappelijk probleem op te lossen.’

Nodig zijn duidelijke kritische factoren, overzicht in aantallen, de laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten, en de vertaling van wetenschap en kennis naar de uitvoerend praktijk.

Vandaar dat Perikles samenwerkt met o.a. KiKprojects, Social Impact Factory, Maatschappelijke Alliantie Nederland, en Hogescholen en Kennisinstituten.

Deelnemers aan de Tafels geven aan dat ook zij ‘een oplossing bedenken’ als persoonlijk uitgangspunt hanteren. Sommigen nemen deel aan de Tafels omdat zij reeds een oplossing hebben bedacht.

Velen geven Perikles teksten terug als: ‘Ik loop hier al jaren mee rond, maar het is niet mijn expertise of beroep om het concreet verder uit te werken’.

Deelnemers zijn zonder uitzondering burgers die in staat zijn te abstraheren en ideeën te bedenken buiten hun eigen activiteiten en persoonlijke belevingen en ervaringen om.

Perikles weet dat de outcome van de Tafels hoog is en van uitmuntende kwaliteit. Vele ideeën zijn inmiddels opgenomen in een ProjectenBalie. Ondernemende burgers, evenals sociaal maatschappelijk ondernemers, burgercomité’s en ondernemende wijkcorporaties worden van harte uitgenodigd om zich bij ProjectenBalie te melden.

Gegenereerde ideeën en oplossingen zijn te positioneren als verbindingen tussen onderstaande (nog aldoor) versplinterde kaders:

 1. maatschappelijk relevant ondernemerschap
 2. arbeid en arbeidsmarkt
 3. welzijn, volksgezondheid en zorg
 4. inkomen en pensioenen
 5. informatie- en kennismaatschappij
 6. burgerschap en participatie
 7. duurzaamheid en innovatie
 8. toekomstbestendige economie
 9. leven en wonen
 10. creativiteit en vitaliteit.
Deel deze Perikles pagina:

   

  « Vorige pagina

  De Perikles Stichting