Leidend principe

Leidend principe

De Periklesstichting wil burgers, wetenschappers, politici, bestuurders en ondernemers de ruimte geven om op persoonlijke titel, dus zonder last of ruggespraak, mee te denken over toekomstscenario’s waarin ‘een stap verder gaan’ het motto is.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen laten onmiskenbaar zien dat het huidige democratisch stelsel aan draagvlak verliest. Ongeveer de helft van de burgers stemt niet. Zij herkennen zich niet in politici ondanks de opkomst van vele lokale partijen. Zij herkennen zich niet in de probleemdefinities. Of zij voelen zich niet gehoord voor wat betreft de oplossingsrichting.

‘Iemand’ vatte het aldus samen: ‘Ze willen wel mijn stem, maar niet mijn mening of idee of oplossing.’

Het is dit burgerlijk ongenoegen dat Perikles op een positieve manier in kaart brengt. Perikles wil de oplossingen, en de nieuwe democratische waarden horen en verspreiden.

Vandaar dat het leidend principe van Perikles is en blijft, hernieuwen van het democratisch stelsel, door burgers daadwerkelijk parrhesia (Michel Foucault) en een vrije ruimte te bieden om hun ideeën en oplossingen vooraf in te brengen. Perikles gaat een stap verder dan de obligate inspraakavonden, waar vastgesteld beleid achteraf slechts marginaal bijgesteld wordt

Perikles wil de oplossingen en ideeën van burgers verder dragen dan de huiskamer en inbrengen tijdens het beleidsproces.

Perikles betwijfelt, net als deelnemers aan de Tafels, de beleidsprioritering van maatschappelijke problematieken en uitdagingen, de lange en korte termijn effecten van huidige beleidsoplossingen, en de beleidsintenties om problemen op leefwereldniveau op te lossen.

Denk aan publicaties van Stichting Ons Geld, van De Correspondent, Sociaal Cultureel Planbureau, De Monitor, Tegenlicht, Zembla, en vele vele andere Dwarsdenkers en Kennisverspreiders.

De ondernemerswereld richt zich vooral op marketing en verspreiding, en op consumenten- en klantprofielen. Vaak verzuimen zij burgers de ruimte te geven zelf nieuwe producten en diensten te bedenken vanuit hun leefwereld.

Met name het ontbreken van de wil en de intentie om de leefwerelden mee te wegen in beleid en ondernemen is Perikles een doorn in het oog. En een belangrijke motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg.

Deel deze Perikles pagina:

     

    « Vorige pagina

    De Perikles Stichting