Informeren

Producten

De informatietaak van de Periklesstichting.

De Periklesstichting is een ideeënfabriek van burgers en ondernemers, die het oplossend vermogen van burgers faciliteert voor de toekomst van ons sociaal-economisch domein. Dit noemen wij de ‘meevolutie’. Burgers, ervaringsdeskundigen en beleidsbeslissers komen niet bijeen, om alleen maar over nieuwe mogelijkheden te praten, maar juist als eerste stap op weg naar concrete en onderbouwde ideeën, oplossingen en scenario’s. Een dergelijke ambitie vergt een kennisbank van gewogen projecten, zodat onze tafelgenoten echte kwaliteitsstappen kunnen zetten.

De Periklesstichting levert twee producten (diensten) aan de eigen tafelgasten en externe partijen (lokale bestuurders en bestuurders- en directies van organisaties en bedrijven).

Beide producten combineren de doelstellingen van de Periklesstichting; het democratiseren van het (lokale) beleid en de uitvoeringspraktijk en het bieden van een vorm om het probleemoplossend vermogen van betrokken burgers in te zetten ter versterking van beleid en projecten.

Wegingsproject

en de informatietaak van Perikles.

De Periklesstichting heeft twee producten ontwikkeld om bestuurders en burgers te faciliteren bij het democratiseren van beleidsweging en projectenevaluatie.

Door beleid te laten wegen door het burgernetwerk van de Periklesstichting (klankbord werking), worden de (onbedoelde) gevolgen van beleid(svoornemens) voor de omliggende beleidsvelden inzichtelijk gemaakt. Door projecten, die vaak experimenteel van karakter zijn, democratisch te wegen, kunnen ze bij gebleken succes tot onderdeel van nieuw beleid gemaakt worden.

Hoe de Periklesstichting dit wegingaanbod aan externe partijen vorm wil geven, wordt in deze tekst verder uitgewerkt.

Beleidsweging

(app)

Bij het wegen van beleid door burgers krijgen inhoudelijke argumenten een kans. Dit trekt mee inhoudelijk ‘gerichte, positief meedenkende burgers aan’, en zet de beroepscriticasters meer buitenspel.

Om de burgers te betrekken als klankbord voor nieuw beleid, en beleid op inhoudelijke aspecten te wegen heeft de Periklesstichting een applicatie ontwikkeld, waarmee het beleidsvoornemen geplaatst wordt in een cirkel van omliggende beleidsvelden.

Burgers geven via de app aan of het beleid(svoornemen) goed of slecht uitpakt op het betreffende veld. Daarnaast kunnen burgers de consequenties ook toelichten.

De opdrachtgever kan hierdoor heel snel peilen hoe de bevolking over een beleidsvoornemen denkt, en op welke gronden. Het levert ook input op voor beleidsaanpassing, en een brede basis voor implementatie. Het is daarmee een goedkoop, snel en democratisch alternatief voor de veelal dure enquêtes en communicatietrajecten.

Beleidsklankbord

De opdrachtgever van een snelle beleidsweging kan daarnaast een van onze denktanks uitnodigen om als klankbord de uitkomsten te analyseren, uit te werken in beleidsaanpassingen en te presenteren. De Periklesstichting heeft 10 themateams.

Het themateam dat het dichtst bij het ingebrachte beleidsvoorstel aansluit, zal act de présence geven bij een korte voorbespreking over het beleid(svoorstel) waarover de Periklesstichting een weging moet uitvoeren.

Projectenweging

De kennisbank die de Periklesstichting opbouwt is uniek. Het idee van een kennisbank van projecten is niet nieuw, maar het is een kennisbank van gewogen Projecten.

Projecten worden nu vaak afgesloten met eindverslagen (door de projectgroep zelf, of door externe partijen, gebaseerd op het cijfermateriaal van de projectgroep). Hierdoor blijft de weging van projecten vaak steken op subjectieve oordelen, en komt het geheel vaak niet ver boven het niveau van zelfcontrole. “Wc eend adviseert wc eend”.

De opdrachtgever helpt de Periklesstichting zoveel mogelijk bij het verkrijgen van de contactpersonen bij de vier betrokken gremia van een te wegen project:

Hierdoor ontstaat een genuanceerde weging, die als voorbeeld kan dienen voor nieuwe initiatieven in het zelfde vlak. ‘Negatief’ beoordeelde projecten bevatten regelmatig positief beoordeelde (effectieve) elementen, die eveneens positieve puzzeldeeltjes voor nieuwe projecten of nieuw beleid opleveren.

Het besparingspotentieel is groot; met inzet van de Kennisbank kunnen (lokale) overheden beleid en projecten gaan hergebruiken; goedkoop, eenvoudig, tijdbesparend en ‘gebleken effectief’.

Projectenmarkt

Net zoals bij een beleidsweging, kent ook een projectenweging een mogelijkheid om goede projecten extra in het zonnetje te zetten, te gebruiken als voorbeeldproject en te combineren tot creatieve oplossingen voor de vele uitdagingen in het (lokale) sociale domein; te weten een Projectenmarkt.

Voor de Projectenmarkt kan de opdrachtgever deelnemers uitnodigen, voor wie het kennisnemen van de gewogen en geslaagde voorbeeldprojecten nuttig is. De Periklesstichting zorgt in dat geval voor een compleet dagprogramma.

Deel deze Perikles pagina:

     

    « Vorige pagina

    De Perikles Stichting