Regisseren. Het Periklesprogramma

Periklesprogramma.

Próksenos

De Periklesstichting is een ideeënfabriek voor inhoudelijke burgerparticipatie in de wereld van beleidsvorming en uitvoeringsplannen.

De stichting brengt burgers, ondernemers, wetenschappers, politici en beleidsbeslissers bijeen, en organiseert een terugkerend programma van drie onderdelen, om ideeën en voorstellen vanuit de samenleving te onderbouwen en in te brengen bij beleidsbepalende gremia.

De Periklesstichting brengt in een beschermde omgeving, waarin mensen opereren op persoonlijke titel, de burgers en beleidsbeslissers die hiervoor openstaan bij elkaar en zet op deze manier zoveel mogelijk creatieve scenario’s en ideeën om in onderbouwde voorstellen voor toekomstig beleid of toekomstig ondernemen.

Sociaal domein als kapstokbegrip

Wij bouwen aan creatieve en integrale scenario’s die een verbinding creëren tussen:

 1.      maatschappelijk verbonden ondernemerschap;
 2.      arbeid en arbeidsmarkt;
 3.      welzijn, volksgezondheid en zorg;
 4.      inkomen en pensioenen;
 5.      informatie- en kennismaatschappij;
 6.      burgerschap en participatie;
 7.      duurzaamheid en innovatie;
 8.      toekomstbestendige economie;
 9.      leven en wonen;
 10.      creativiteit en vitaliteit.

De Periklesstichting als regisseur.

Zoals een regisseur als hoofdtaak heeft om de losse elementen (van een voorstelling of film) tot een logische eenheid te maken, en daarbij het doel van het project overeind te houden, zo zal de Periklesstichting bij het programma en de diverse uitvoeringsstappen, een samenhang en een gerichtheid op het produceren van bruikbare ideeen en voorstellen centraal stellen.

Om van idee naar concreet voorstel te komen, hanteren we drie samenhangende uitvoeringsstappen.

Thematafels

Denkers (burgers, wetenschappers, ondernemers en unusual suspects) inventariseren, onder leiding van een tafelvoorzitter, de eerste oplossingsrichtingen voor uitdagingen binnen de bovenstaande 10 deelthema’s.

Werkbanken

Aannemers (personen of instellingen) werken de oplossingen van de thematafels uit tot projecten, ideeen, regelgeving of scenario’s; de uitwerkingsvorm wordt bepaald door het oorspronkelijke idee vanuit de thematafel.

Agora

(ideeënmarkten)

De denktanks en werkbanken presenteren hun ideeën direct aan de beleidsbeslissers, organisaties of overheden die geschikt zijn om de ideeen handen en voeten te geven, en die er ook zelf belang bij hebben om deze succesvol uit te werken.

De inhoud wordt geleverd door ons netwerk van professionals, politici, bestuurders, wetenschappers, ondernemers en burgers en de aangesloten denktanks.

De stichting biedt geïnteresseerde burgers en denktanks de ”adoptie” (thematafel-voorzitterschap) van een of meerdere thema’s aan. Hierdoor kunnen zij hun kennis, (praktijk)ervaring, ideeën en wensen via het Periklesnetwerk, uitgewerkt inbrengen bij beleidsbeslissende gremia.

 

Deel deze Perikles pagina:

   

  « Vorige pagina

  De Perikles Stichting