Raadplegen

Raadplegen van boeren, burgers en buitenlui

Perikles is een maatschappelijke beweging. Een proces. Zij positioneert zichzelf als versneller voor nieuw ondernemen en nieuw beleid.

Zij dicht de kloof tussen systeemwereld (Jürgen Habermas) en individuele leefwerelden, door betrokken burgers, ervaringsdeskundigen, professionals en politici spreekrecht en vooral ideeën-recht te geven aan haar tafels.

Perikles biedt sociale innovatoren een podium om ‘vrij te spreken’ buiten het huidig discours om.

Perikles is stoor- en straalzender ineen. Zij legt de vinger op de zere plek, en genereert ideeën en oplossingen.

Verbinding leggen tussen individuen van diverse achtergrond en opleiding en ervaring, en met uiteenlopende passies en kennis beschouwt Perikles als haar ‘core business’.

Perikles vat het begrip ‘Kennis’ ruim, breed, lang en hoog op naar de vier lagen van ‘kennis’ van Harry Kunneman.

De ideeën, oplossingen en alternatieve voortgekomen uit de Tafels tonen aan -in navolging van Donald Favareau- dat je nooit tevoren kunt weten wie welke uitvinding op welk moment doet.

De ervaring heeft geleerd dat creativiteit en kennis en oplossend vermogen voor het oprapen liggen in onze maatschappij.

Het probleem is niet de gevonden oplossingen. Het probleem is dat een podium voor nieuwe ideeën ontbreekt buiten obligate fondsaanvragen en/of de ‘markt’.

Perikles rekent het tot haar missie om financiers en mecenassen en startersgelden te zoeken voor ideeën die niet regulier financierbaar blijken. Daartoe organiseert Perikles samen met o.a. Social Impact Factory Starttafels, waar burgers en ondernemers openhartig met financiers kunnen spreken.

Deel deze Perikles pagina:

     

    « Vorige pagina

    De Perikles Stichting