P – Presentatie – Π

Perikles (Cholargos, 495 voor Chr. – Athene, 429 voor Chr.)

De Periklesstichting is vernoemd naar Perikles, een staatsman uit het klassieke Athene. Hij blies het toenmalige democratische staatsbestel nieuw leven in, door daggelden in te voeren. Vanwege deze daggelden konden arme burgers en boeren in Athene daadwerkelijk tijd vrijmaken van hun werk en volksvergaderingen (Ekklesia) bezoeken en inhoudelijk bijdragen aan volksraadplegingen.

Op dit oude principe valt Perikles terug. Zij biedt Tegensprekers en Dwarsdenkers een podium en faciliteiten om andere invalshoeken en alternatieve denkwijzen te ventileren. Ook als gastschrijver op het Perikles.

Meevolutie: bruggen bouwen tussen Systeem en Leefwereld

In de filosofie wordt, met name door Jurgen Habermas (1929) een onderscheidt gemaakt tussen de denkbeelden, aannames en belangen van de instituten (Systeem), en de ideeën, interacties en samenwerking van mensen (Leefwereld).

Instituties gaan te vaak uit van een eigen logica, en wanen de eigen organisatie superieur boven de losse samenhang van de mensen in de leefwereld. Het systeem is volgens Habermas daarom veelal uit op het inperken van de ‘vrije leefwereld van de burgers’. En dat geldt tegenwoordig ook voor het partijpolitieke en bestuurlijke systeem.

De kloof tussen de ‘instituties’ en burgers laat zich niet dichten met systeemoplossingen alleen; dus de fouten in de huidige maatschappij kunnen we niet oplossen door niets te doen, en het systeem de fouten te laten oplossen. Of om Albert Einstein aan te halen: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”.

Revoluties lossen een systeem probleem eveneens niet op, maar vervangen het door een nieuw systeem en een nieuwe elite. All animals are equal, but some animals are more equal than others. [bron: Animal Farm, George Orwell].

Perikles zoekt juist de oplossing in de leefwerelden van burgers. Perikles brengt vrije denkers uit het systeem en de leefwereld, creatieve breinen, ervaringsdeskundigen en ondernemende burgers rondom een maatschappelijk vraagstuk bijeen. Zij is fervent pleitbezorger van democratie van onderop. Perikles is brug tussen de systeemwereld en individuele leefwerelden; dit noemen we de meevolutie.

Lex Bohlmeijer (Foto: Wikipedia) steunt de Meevolutie (Audio)

Projecten als brug

Perikles faciliteert alternatieven voor de huidige systeemoplossingen.

Om zodoende ‘het gelijk van de buitenstaander’ te vermijden, en de meevolutie mede vorm te geven. Hoe we dat doen, leest u in deze website.

Periklesprogramma

 

 

De Perikles Stichting