Welkom en misschien tot ziens

Perikles (Cholargos, 495 voor Chr. – Athene, 429 voor Chr.)

De Periklesstichting is vernoemd naar Perikles, een staatsman uit het klassieke Athene. Hij blies het toenmalige democratische staatsbestel nieuw leven in, door daggelden in te voeren. Vanwege deze daggelden konden arme burgers en boeren in Athene daadwerkelijk tijd vrijmaken van hun werk en volksvergaderingen (Ekklesia) bezoeken en inhoudelijk bijdragen aan volksraadplegingen.

Op dit oude principe valt Perikles terug. Zij biedt Tegensprekers en Dwarsdenkers een podium en faciliteiten om andere invalshoeken en alternatieve denkwijzen te ventileren.

Slaapstand

Het faciliteren van de democratie, door politici en bestuurders via een vragenbalie de kans te geven om in een veilige en besloten omgeving ideeën en oplossingen te vragen, heeft alleen een meerwaarde als de kennisdragers, (student-)ondernemers en burgers bijeen kunnen komen, om de vragen inhoudelijk uit te werken in goed onderbouwde adviezen of projectvoorstellen.

De Corona-blokkades hebben het hart uit onze denktank/projectenfabriek gehaald. Het momentum is gepasseerd. De reacties uit ons netwerk (‘dat was een mooi initiatief, dat leverde interessante ideeën en oplossingen op en daar was ik met plezier bij betrokken), gaven aan dat we de stekker uit het initiatief konden trekken.

We hebben eind 2023 als bestuur het besluit genomen om ons op te heffen, en daartoe een procedure ingezet bij de KvK. Helaas hebben we daar geen reactie op teruggekregen.
Wel heeft de belastingdienst terecht gewezen op onze inertie, en daarop heeft de KvK ons initiatief uit het register geschreven.

Het zij zo…soms is de tijd gekomen om te vertrekken.

Michèl F. van den Brun
voorzitter

 

 

De Perikles Stichting