E – dEmocratie – Η

De Periklesstichting streeft niet alleen een Meevolutie (directe burgerparticipatie bij een systeemtransitie) op het gebied van de economie, maar ook op het gebied van de democratie en de beeldvorming.

Met de beeldvorming bedoelt de Periklesstichting de wereld van kennis (welke kennis wordt als zodanig erkend, en welke valt buiten de huidige canon) en die van creativiteit en media (welke boodschap en welke creatieve uiting krijgt een podium en welke niet).

Democratie

Burgerministeries. De terugkeer naar de Ekklesia

De Periklesstichting wil burgers, wetenschappers, politici, bestuurders en ondernemers de ruimte geven om met elkaar te denken over toekomstscenario’s waarin ‘een stap verder gaan’ het motto is.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen laten onmiskenbaar zien dat het huidige democratische stelsel aan draagvlak verliest. ‘Iemand’ vatte het aldus samen: ‘Ze willen wel mijn stem, maar niet mijn mening of oplossing.’

Samen met partners werkt de Periklesstichting aan een permanente vorm van de productie van burgerbeleid:

Wetenschappelijk bureau

De Burgerministeries dienen kwalitatief te kunnen concurreren met de officiële beleids- en onderzoekskracht van de traditionele instellingen. Want alleen dan kunnen bestaande bestuurders kiezen voor de alternatieve oplossingen.

Daarom zal een klein team professionele onderzoekers permanent werken aan de opbouw van een database van:

Burgerministeries

Door de Burgerministeries ontstaat een inhoudelijke interactie tussen de burgers, professionals en kennisdragers en de beleidsbeslissers. De eerste krijgt een podium, de tweede groep meer vrijheid ten opzichte van de eigen instituten.

Burgerraden

Door de lokale burgerraden krijgen de burgers en lokale ondernemers enerzijds een podium, maar anderzijds ook medeverantwoordelijkheid voor het uitdenken van nieuw lokaal beleid. De lokale bestuurders krijgen een alternatief voor de dure voorlichtingscampagnes, en wel in een ‘positieve vorm’.

Bedrijfsraden

Door ondernemers in te tappen op het probleemoplossend vermogen van hun werknemers (of andere professionals uit hun branche), ontstaat een virtuele ontwerpafdeling van ongekende kracht.

Beeldvorming

Burgerbeeldbuis

Perikles is stoor- en straalzender ineen. Perikles wil de oplossingen en ideeën van burgers verder dragen dan de huiskamer en inbrengen tijdens het beleidsproces.

Naast een brede inbreng, streeft de Periklesstichting ernaar de nieuwe geluiden ook maatschappijbreed te verspreiden. De oprichting van een maatschappelijke Netflix staat hierbij centraal. Denk aan publicaties van vele Dwarsdenkers, creatieve geesten en kennisverspreiders.

Lees meer

Dionysiaproject

De Periklesstichting beschouwt de Dionysia in het klassieke Griekenland, als een mogelijkheid om de kunst weer terug te brengen naar het publieke domein. Uit de catacomben van de theaters, waar ze door de Romeinse keizers naar verbannen werden, keren de kunst en de kunstenaars terug naar de (digitale) open podia, om de bestuurders en burgers op creatieve wijze een spiegel voor te houden.

Lees meer

Logograven

Naast de geinstitutionaliseerde kennisdragers, onderzoekers en kennisdragers (die bij erkende instituten werken), zijn er (mede door de bezuinigingen) steeds meer burger-wetenschappers bijgekomen. Mensen met waardevolle kennis en inzichten, die door de huidige ‘kennisinstituten’ niet worden erkend. En juist uit deze mensen komen soms interessante inzichten en theorien.

De Periklesstichting wil de vergeten theorieën, denkers en onderzoekers (opnieuw) aan het woord laten, o.a. door creatieve denkers en schrijvers een platform te geven voor het zelf vorm geven aan de denkers en hun ideeën.

Hiermee treed de Periklesstichting in het voetspoor van de klassieke ‘advocaten’ die verdedigingsteksten schreven voor burgers uit de Polis, die dit nodig hadden.

Lees meer

Formulieren

(in ontwikkeling, mail naar info@periklesstichting.nl)

Interesse Burgeradviseur

Interesse Burgerambassadeur

Interesse Burgerwetenschapper

 

« Vorige pagina

De Perikles Stichting