L – gLobal school – Λ

Programma

De leergang werkt niet toe naar een papiertje met een lijstje met behaalde vaardigheden, maar naar een gereedschapskist om als teamlid succesvol zelf nieuwe projecten te helpen opzetten.

In de studie, worden de studenten bevrijd van de externe dwang en drang, en op basis van hun eigen interesses en vaardigheden verder versterkt als burger-ondernemer.

Er is aandacht voor de SDG’s, door de concernpartners studiegroepen te laten voorzitten,

De studenten worden gekoppeld aan de Ontwerpkamers van de Periklesstichting, waarmee de oplossingssessies meteen ook op ondernemersniveau kunnen worden uitgewerkt.

In de studie wordt via bijeenkomsten van de individuen, teams gevormd en wordt toegewerkt naar een succesvolle presentatie van hun project voor een groep potentiële projectfinanciers.

De studietijd fungeert tevens als incubator van net gestarte projectenteams.

 Studieonderdelen

In de studie worden door een gerenommeerd docentencorps kennis en vaardigheden ingebracht, die van de studenten, echte ondernemersteams maken. Elke (re-integratie) student wordt een pakket aan kennis en vaardigheden aangeboden, die passen bij zijn of haar ontwikkeldoelen.

Op basis van de interesses en sterke punten, worden de individuele studenten samengebracht rond mogelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen, en vormen ze langzaam maar zeker stabiele teams.

Zijn er intrinsiek gemotiveerde teams gevormd, en hebben deze zich ontfermd over een oplossing, dan wordt in de tweede fase concreet toegewerkt naar het opstarten van een nieuw sociaal project.

Eerst wordt het team begeleid bij het maken van een projectplan en het presenteren van hun plan voor een groep Startfinanciers.

Resultaten

Naast reguliere studenten, krijgen mensen met een ondernemende geest, maar een moeilijke positie op de arbeidsmarkt (zoals o.a. ouderen, gehandicapten en/of vluchtelingen) hier de kans om buiten de stoelendans rond bestaande banen, extra werkplekken te creëren op basis van hun nieuwe projecten.

Investeerders krijgen de kans hun kapitaal in te zetten voor compleet nieuwe sociale ondernemingen.

En de SDG-thema’s worden omgezet in concrete, haalbare en schaalbare projecten.

 

« Vorige pagina

De Perikles Stichting