I – mIssion control – I

Vluchtleidingscentrum

De Periklesstichting biedt met het vluchtleidingscentrum een gedepolitiseerde ruimte waarin de beleidsbeslissers in de wereld van de SDG’s, samen met studenten en burgers een gezamenlijke agenda kunnen formuleren, die als leidraad dient voor een jaar lang oplossingen uitdenken en nieuwe SDG projecten opzetten.


Kennisbank

De instituten hebben enerzijds een aanzienlijke kennisbank opgebouwd, maar zijn steeds minder in staat om deze effectief in te zetten voor nieuw beleid. Het vluchtleidingscentrum wil (als onderdeel van de SDG Projectenfabriek) dat de SDG concernpartners over zoveel mogelijk kennis en inzichten beschikken, en gaat daarbij expliciet op zoek naar kennis en ervaring, cijfers en visies van mensen (ervaringsdeskundigen en kennisdragers), die niet in de hoofdstroom aan informatie zijn opgenomen, maar die wel relevante kennis en ervaring kunnen inbrengen.

In het Kenniscentrum zijn tevens creatieve denkers kennisdragers opgenomen die op basis van de kennis, nieuwe inzichten ontwikkelen en formuleren. Het vluchtleidingscentrum gaat hierbij ook expliciet op zoek naar denkers en kennisdragers, die binnen het systeem geen status hebben, omdat zij vrij zijn om missie-gedreven te denken, zonder last of ruggenprik.

Kijk

De relevante kennis voor een bepaald thema wordt binnen het vluchtleidingscentrum als een soort Panorama gevisualiseerd, zodat de SDG concernpartners over alle relevante gegevens beschikken om te zien welke elementen aanwezig zijn, welke gecombineerd kunnen worden en welke ontbreken om een maatschappelijk probleem op projectbasis aan te pakken.

Control

Op basis van de datumvisualisatie wordt een jaaragenda opgesteld voor de denkwerK afdeling van de SDG Projectenfabriek, om concept-projecten uit te denken.

De Panoramakamer (datavisualisatie) en controlroom staan ook ten dienste van externe opdrachtgevers die hun SDG project van de grond willen tillen, door deze een kwaliteitsimpuls te geven, en om er via het netwerk van de SDG concernpartners handen en voeten aan te geven.

 

« Vorige pagina

De Perikles Stichting